Innbyggerne på Gravdal er for tiden uten vann. Vannbruddet er lokalisert til området nordvest for Haugsmyra (veien), i retning Haugheia. Noe vann har samlet seg i området nedenfor bruddet.

– Vi vet hvor feilen er, og hva som er feil, og har mannskaper i arbeid med utbedring, melder Vestvågøy kommune gjennom Thomas Thomassen.

Samtidig jobber kommunen med mulige alternative løsninger slik at de raskest mulig kan få vannforsyningen tilbake i området.

I dag satte kommunen stor prioritet på tidlig innbyggervarsling i etter av at bruddet ble oppdaget, og det ble uten opphold varslet gjennom våre tilgjengelige kanaler, samt gjennom SMS-løsninger og transponder.

Kriseledelsen hadde møte på morgenen, og vil møtes igjen kl. 14:00 onsdag.

– Bruddet i vannforsyningen kan strekke seg ut i tid, og vi beklager at vi ikke kan si noe bestemt om når vannforsyningen er tilbake.

Lofoten brann og redning har nå tre biler med slokkekapasitet i form av vanntanker på 10.000 liter, samt en med 3000 liter vann. Den nye bilen i Stamsund bidrar til slokkeberedskapen i Vestvågøy. Brannsjefen vurderer at brannberedskapen er ivaretatt også for Gravdals-området, til tross for brudd i vanntilførselen.

– Vestvågøy beklager at våre innbyggere i Gravdals-området er uten vann og gjør det vi kan for å utbedre situasjonen. Vi vil komme ut med oppdatert informasjon så raskt som mulig etter møtet kl. 14:00, melder Thomassen.