I går var hele Gravdal uten vann. Sykehuset og sykehjemmet ble forsynt med vann fra tankvogn.

Som Lofot-Tidende har skrevet, var to arbeidslag i gang med for å utbedre feilen. Det ene laget så etter brudd på ledningen, det andre la ut en alternativ ledning. Lokale entreprenører har vært involvert. Klokka 17:45 kunne Vestvågøy kommune melde at bruddet var reparert, og at vannet ville komme tilbake etter hvert som ledningsnettet fylles opp. Arbeidet med å legge den alternative ledningen for økt vannsikkerhet fortsatte utover natta.

– Når vannet nå kommer tilbake, så la det renne en stund før vannet drikkes. Det er normalt med misfarget vann etter så store jobber på vannledningene. Du bør også sjekke silen i kranene dine, om disse trenger rengjøring. Dersom vi ikke kan garantere rent vann, vil vi sende kokevarsel, lød rådet fra kommune.

Vestvågøy kommune beklager ulempene dette har medført for gravdalsfolket.