Gå til sidens hovedinnhold

Utvikling og samarbeid i Vestvågøy kommune

Vestvågøy Høyre har i sitt nylig avholdte årsmøte vedtatt følgende uttalelse:

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Stillstand er tilbakegang», heter det i et gammelt ordtak. Her ligger det mye visdom, også for en kommune. Skal en kommune følge med i utviklingen, delta i storsamfunnets vekst og utvikling av nye bedrifter og nye arbeidsplasser, og få flere innbyggere, kreves kontinuerlig endring og fornyelse. Dette er overordnet målsetting for Vestvågøy Høyre og Høyres arbeid i kommunestyret.
I hele Nordland er det dessverre ikke mange kommuner som lykkes i å opprettholde og øke folketallet. Nordlandendingene blir færre, og ifølge siste utgave av «Indeks Nordland» er det kun 14 av 44 kommuner i fylket som har hatt positiv befolkningsvekst den siste ti-årsperioden. I flere av kommunene er befolkningsnedgangen betydelig.

I Vestvågøy har folketallet de siste årene økt. Dette til tross for både skrantende kommuneøkonomi, nedbemanningsprosesser, mye ressursbruk på administrasjonens indre liv, og begrenset fokus på vekst og utvikling.

Skal denne positive utviklingen kunne fortsette, og helst forsterkes, kreves det ennå større fokus på kommunens utviklingsoppgaver, både i egen virksomhet og som medhjelper og støttespiller for alle de kreative næringsutøverne i Vestvågøy som bidrar til stadig nye og flere bedrifter og arbeidsplasser.

De kommunene som lykkes best kjennetegnes av godt samarbeid mellom politikerne i kommunestyret, uavhengig av partitilhørighet, gode samarbeidsrelasjoner mellom politikere og administrasjon, og en fremoverlent holdning fra både politisk og administrativ ledelse for å skape ønsket utvikling. Samarbeid må være en viktig målsetting også i Vestvågøy. Ikke for å fjerne eller redusere politiske forskjeller og prioriteringer før vedtak fattes. Men for å skape enda mer positiv vekst og utvikling i hele kommunen.

Kampen om statlige etableringer, lokalisering av attraktive bedrifter og arbeidsplasser, og prioritering av fylkeskommunale og statlige investeringer til både samferdsel og utviklingstiltak blir stadig hardere. Her må de politiske partier stå sammen for å oppnå best mulig resultater i Vestvågøy, uavhengig av politisk farge hos skiftende ordførere og regjeringer. Kampen om å oppnå både prioritering og finansiering av ny E10 og ny storflyplass på Leknes, er gode eksempler på saker som krever felles opptreden.

Vestvågøy Høyre vil oppfordre både ordfører og øvrige politiske ledere, til enda bedre utadrettet lagspill for å oppnå best mulig utvikling i hele Vestvågøy.»


Les også

- Hva kjemper vi egentlig for eller mot?

Kommentarer til denne saken