Vi er forbauset over den manglende involveringa og forventer at styret utsetter saka og sikrer en god og inkluderende prosess hvor alle samarbeidspartnere får muligheten til å uttale seg som dialog- og høringspart.

Forslaget som styret skal behandle er også i strid med Hurdalsplattformen hvor regjeringa vil utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, flytte mer av den elektive virksomheten ut til lokalsykehus, og styrke den lokale akuttberedskapen.

Nordlandssykehuset Lofoten er i dag et velfungerende sykehus, og er viktig i forhold til å ivareta akuttberedskapen. Senest den siste uka har de både har håndtert tilfeller hvor man måtte ha helsehjelp under ekstremvær i tillegg til bussulykka hvor katastrofealarmen ble utløst. Dette er eksempler som viser at den beredskapen vi har i dag er helt nødvendig!

Vi benytter anledninga til å takke alle ansatte for det viktige arbeidet de gjør!