Den gamle rideveien svinger seg over fjellet: Statens vegvesen vil ta vare på turstien

Nå ønsker Statens vegvesens seksjon for kulturminner å sette veien bedre i stand.