Utnevnt til dommer

Høgskolelektor Roy-Ove Lunde er utnevnt til tingrettsdommer ved Salten tingrett og Lofoten tingrett.