Sara fra Sverige er varabrannsjef i Lofoten: – Tomas er mitt anker i livet

Varabrannsjef Sara Johansson kan mer om svarttrosten enn folk flest. Hun er også så sulten på livet at hun helst vil velge alt. Og det er jo ikke mulig.