Bakgrunn for uttalelsen er en utredning som viser at utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å bli involvert i eneulykker sammenlignet med norske tunge godsbiler.

– Dette er et svært stort problem som både er en stor kostnad ved berginger og stengte veier, og ikke minst den risiko dette utgjør for øvrige trafikanter, sier gruppeleder i Fremskrittspartiet Richard Dagsvik i en pressemelding torsdag.

Uttalelsen ble først enstemmig vedtatt på Nordland FrPs årsmøte, for så å få full oppslutning på fylkestinget 25. februar.

 

Tre ganger høyere risiko

Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet en rapport som tar opp denne problemstillingen («Internasjonalisering i godstransport på vei: sikkerhetskonsekvenser, risikofaktorer og tiltak»).

Her framkommer det at utenlandske tunge godsbiler har tre ganger høyere risiko for å bli involvert i eneulykker som norske tunge godsbiler, dobbelt så stor risiko for møteulykker, og nesten dobbelt så stor risiko for kollisjon med et kjøretøy som kjører i samme retning. I tillegg ser det også ut for at utenlandske sjåfører i Norge har høyere sannsynlighet for å utløse dødsulykker enn norske sjåfører.

– Dette jobbes det godt med fra regjeringen, men vi føler at dette er så viktig at jobben må intensiveres enda mer. Vi har ingen liv å miste! står det i pressemeldingen.

 

Forslag til tiltak

Uttalelsen inneholder en rekke tiltak som vil kunne bidra til at færre tungekjøretøy havner i ulykker og sperrer annen trafikk, og ikke minst bidra til færre ulykker med menneskelige tragedier.

Et samlet Nordland Fylkesting mener tiltakene må ha høy prioritet, med mål om økt trafikksikkerhet, måloppnåelse i forhold til 0-visjonen, forebygge sosial dumping og ikke minst sikre balanserte konkurransevilkår mellom norske og utenlandske transportører.