Retten fant ingen formildende omstendigheter etter dette - sjåfør fikk bot og ble fotgjenger

Traileren kjørte av veien, og gjorde store skader på huset.