FOKLO slutter seg til Mattilsynets protest mot nedleggelse av fangst og fiske: – 65 prosent av regionens fiskerilærlinger sogner til Lofoten

Arne Reiersen ved Flerfaglig opplæringskontor i Lofoten slutter seg til Mattilsynets mening om at kvaliteten i den korte veien mellom utdanningsinstitusjonen og lærlingebedriftene ikke må undervurderes.