Jobber med lærlingegaranti

Fylkesråd for utdanning Hild Marit Olsen, under seremonien.

Fylkesråd for utdanning Hild Marit Olsen, under seremonien.

Flerfaglig Opplæringskontor i Lofoten (FOKLO) stod som arrangør av utdelingen av fagbrev til de som har avlagt og bestått fagprøve i flere ulike fag.

DEL

Arrangementet ble avviklet i Meieriet kultursenter med vel 50 personer tilstede:

Se hvem som fikk utdelt fagbrev:

Dette er et av flere arrangement rundt i Nordland hvor de som har tatt svenne- og fagbrev eller kompetansebevis tildeles dokumentasjon på sin fagutdanning, opplyser rekrutteringskoordinator Arne H. Reiersen.

Fylkesråd for utdanning Hild Marit Olsen og ordfører Remi Solberg i Vestvågøy foresto utdelingen av fagbrev etter at elever fra Vestvågøy kulturskole hadde underholdt.

Både ordfører Solberg og fylkesråd Olsen trakk i sine taler fram viktigheten av at utdanningstilbudet er balansert opp mot næringslivets behov og ungdommenes valg av utdanning.

Garanti

Samarbeidet mellom skole og næringsliv med hospitering og utplassering av elevene i YFF (yrkesfaglig fordypning) ble understreket. Fylkesråden trakk også fram viktigheten av å ha lærlingeplasser til de som ønsker det og nevnte at Nordland fylkeskommune arbeider med en lærlingegaranti.

- Elever fra restaurant- og matfag ved Vest-Lofoten videregående skole stod for serveringen og levert en flott og smakfull buffet for gjestene, opplyser Reiersen.

Artikkeltags