Vest-Lofoten næringsforening: – Nord Universitets tilstedeværelse og aktivitet i Lofoten må ikke bygges ned, men økes

FELLESSKAP I VEST: F.v. Karl Henrik Kirkesæther, Ingunn Rasmussen og styreleder Ståle Fredriksen i Vest-Lofoten næringsforening.

FELLESSKAP I VEST: F.v. Karl Henrik Kirkesæther, Ingunn Rasmussen og styreleder Ståle Fredriksen i Vest-Lofoten næringsforening. Foto:

Av

Vest-Lofoten næringsforening har gitt en uttalelse om ny studiestedsstruktur for NORD universitet.

DEL

MeningerVest-Lofoten Næringsforening organiserer næringslivet i kommunene Moskenes, Flakstad og Vestvågøy, og vil i forbindelse med den pågående organiseringsprosess i Nord Universitet uttale følgende:

Det er med forundring at Vest-Lofoten Næringsforening registrerer at Nord Universitet i sitt forslag til studiestedsstruktur foreslår å bygge ned sitt studie- og forskningsmiljø i en av Nordlands tettest befolkete regioner, Lofoten og Vesterålen. En region med variert og nasjonalt ledende eksportorientert næringsliv innenfor fiskeri, havbruk, reiseliv/turisme og en rekke andre næringer.

Regionen har samlet over 60 000 innbyggere, med betydelig behov for høyere utdanning og forskning for framtidig vekst og videreutvikling.

Med forslag til ny studiestedsstruktur, hvor blir det av Nord Universitets ansvar for regional utvikling?

Vest-Lofoten Næringsforening forventer at Nord universitet tar sin regionale utviklerrolle på alvor, bidrar aktivt til å heve utdanningsnivået til den voksne og etablerte delen av kommunens og regionens befolkning og dermed sikrer framtidig arbeidskraft til og utvikling av både privat og offentlig virksomhet.

Det gjøres ikke med å bygge ned og sentralisere den beskjedne virksomheten som Nord Universitet har i Lofoten i dag, men ved å opprettholde og videreutvikle dagens tilbud, og ved å etablere flere studie- og forskningsmuligheter i hele regionen.

Dagens utvikling innenfor datateknologi og kommunikasjoner tilsier at forskere og studietilbud kan lokaliseres nærmest hvor som helst, og samtidig inngå i større faglige forsknings- og utviklingsmiljøer. Disse mulighetene bør Nord universitet utnytte i hele sitt primære nedslagsfelt, i stedet for å sentralisere undervisning og forskning til utvalgte campuser.

Vestvågøy kommune er som kjent vertskommune for Lofoten Sykehus, og sammen med kommunenes egen tjenesteproduksjon gir dette kontinuerlig behov for nyrekruttering, men også betydelige muligheter for praksisopplæring i studiesammenheng.

Rekruttering av studenter og arbeidstakere med lokal tilhørighet bidrar til å sikre stabil arbeidskraft og kontinuitet i tjenesteproduksjon og servicetilbud.

Tilstedeværelse av fagpersonell med undervisnings- og forskerkompetanse bidrar på en positiv måte til utvikling av samfunnene langt ut over egne fagmiljøer, og er et viktig bidrag for utvikling det totale nærings- og samfunnsliv i regionen. Høyere utdanning og forskning er en viktig faktor for fortsatt vekst i en stadig med kunnskapsintensiv produksjon i alle næringer, og Nord Universitets tilstedeværelse og aktivitet i Lofoten må ikke bygges ned, men økes.

Vest-Lofoten Næringsforening viser til ovenstående og krever at dagens studietilbud innenfor sykepleiefaget opprettholdes og videreutvikles i Vestvågøy og regionen for øvrig, samt at Nord Universitet blir en aktiv bidragsyter og samarbeidspartner for videreutvikling av Lofoten og Vesterålen, både offentlig og privat sektor, gjennom lokalisering av flere aktuelle studietilbud og forskningsmuligheter til studiestedene i regionen.

Artikkeltags