Frode (21) gikk direkte fra ungdomsskolen til å bli lærekandidat. Nå er han ferdig fagarbeider

Det fins mange veier til et yrke. Frodes vei er unik.