Kommunen har gjennom flere år drevet tilgjengeligheten ned til et minimum.

Nav, Telenor, flyselskap, etc. driver denne praksisen, og det viser seg dessverre at det virker.

Det virker på en slik måte at en sliter seg ut og gir opp før man får svar, evt. får kontakt med saksbehandler.

Utallige saker kunne vært avklart med et minimum av veiledning og hjelp.

En søknad må være hundre prosent «riktig» utført, ellers havner den nederst i bunken og skaper mye lengre behandlingstid, noe som kunne vært avklart med en telefonsamtale.