Usikre på dispensasjon for rorbuer til næring: – Vi kan få et ras av søknader hvis dette innvilges

Politikerne i Moskenes frykter flere fallgruver ved å gi dispensasjon til en rorbueier som ønsker å bruke buene til utleie.