UP-sjefen i nord: – Vi har en økning i antall grove fartsovertredelser

Geir Marthinsen, distriktsleder i UP Nord-Norge, sier at en av tre som blir tatt med ruskjøring er ren alkoholrus.

Geir Marthinsen, distriktsleder i UP Nord-Norge, sier at en av tre som blir tatt med ruskjøring er ren alkoholrus.

Færre kjører over fartsgrensen, men flere kjører altfor fort.

DEL

(Rana Blad) Utrykningspolitiets kontrollaktivitet for Nordland, Troms og Finnmark i 2019 viser at det er flere førerkortbeslag og rusovertredelser i 2019 sammenlignet med året før, men færre overtredelser for fart og adferd.

I fjor ble 1.186 bilister fratatt førerkortet. 861 av disse var på grunn av fart, 263 på grunn av rus og 62 på grunn av adferd. I 2017 var det 906 førerkortbeslag og 1.069 i 2018, så trenden er økende.

Når det gjelder fartsovertredelser var det 14.568 som ble bøtelagt i fjor. Det var 16.269 i 2018.

– Antall avslørte rusførere øker betydelig også i fjor. Cirka halvparten av disse rusførerne fikk førerkortet beslaglagt, mens den andre halvparten enten er registert med lavpromille eller rett og slett ikke innehar førerrett, sier UPs distriktsleder Geir Marthinsen i en pressemelding.

En av tre som blir stoppet for rus er ren alkoholrus, mens to tredeler er illegale stoffer, medikamenter og blandingsrus.

– Vi har avslørt færre hastighetsovertredelser totalt sett, men har en økning i antall grove fartsovertredelser som fører til førerkortbeslag, sier Marthinsen.

Han sier at målet med UPs virksomhet er å bidra til færre ulykker med hardt skadde og drepte, og at da er det å få ned hastigheten og få bort ruskjørere er et betydelige bidrag i så måte.


Artikkeltags