UNN Narvik: 40 ansatte må i karantene. Øyeblikkelig hjelp hardt rammet

En pasient som har vært innlagt ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Narvik i vel en uke, testet i går positivt for Covid-19.

DEL

– Pasienten ble først innlagt på UNN Narvik grunnet annen alvorlig sykdom, og ble deretter overflyttet til UNN Tromsø. Etter noen dager ble han overført tilbake til lokalsykehuset i Narvik. Under innleggelsen i Tromsø ble pasienten testet for Covid-19, med negativt prøvesvar, skriver UNN i en pressemelding.

I pressemeldingen kommer det videre fram at pasienten én uke etter at han ble overflyttet tilbake til Narvik, utviklet symptomer på koronavirus. Deretter ble pasienten ble nytt testet. Denne gang var prøvesvaret positivt.

– Prøvesvaret var klart 15. april. I perioden etter negativt prøvesvar fram til han utviklet symptomer, det ble tatt ny prøve, og positivt prøvesvar forelå, har mange medarbeidere i UNN hatt kontakt med pasienten uten å vite at han var bærer av koronavirus, melder UNN.

– Pasienten har ligget på enerom under sykehusoppholdet i Narvik. Vi vurderer derfor at det er lite sannsynlig at andre pasienter er smittet.

UNN skriver videre at de har igangsatt smittesporing av ansatte. Lokalsykehuset i Narvik er et lite sykehus med få ansatte, og det forhold at mange medarbeidere nå må ut i karantene, gir utfordringer for driftssituasjonen ved sykehuset.

UNN jobber nå med ulike tiltak for å sikre at driften i UNN Narvik ivaretas best mulig, heter det videre.

  • De rundt 40 ansatte i Narvik som har vært i kontakt med pasienten er satt i karantene i en uke fra i går kveld, og følges opp med hyppig testing i løpet av uken.
  • Øyeblikkelig hjelp-pasienter som ikke må til UNN Narvik, ivaretas av UNN Harstad og UNN Tromsø.
  • Pasienter som kan skrives ut til eget hjem eller andre institusjoner, blir skrevet ut i løpet av dagen.
  • I tillegg må andre pasienter overføres til UNNs øvrige driftsenheter i Harstad og Tromsø.

Det jobbes fortsatt med å få full oversikt over situasjonen.

Artikkeltags