Dobling i antall omkomne i Nordland

DEL

I løpet av de tre sommermånedene har 25 personer mistet livet i trafikken. Ti av disse omkom i august.

Langsiktig arbeid

I en pressemelding fra Trygg Trafikk forteller Direktør Jan Johansen at sommeren som regel inneholder mange omkomne i trafikken.

- Risikoen for å miste livet eller bli alvorlig skadd er nesten dobbelt så stor i denne perioden av året.

Antallet drepte i trafikken har blitt færre over tid i Norge, noe Johansen mener skyldes et langsiktig helhetlig arbeid.

- Vi har over tid hatt god tradisjon for å jobbe godt på tvers av etater, organisasjoner og myndigheter. Den norske samarbeidsmodellen har bidratt til en rekke gode og konkrete tiltak for å få ned antall drepte i trafikken.

Flest omkommet i Nordland

Selv med en generell nedgang, har Nordland vært spesielt hardt rammet så langt i år. Tolv personer har omkommet, sammenlignet med fem personer på samme periode i fjor. Vi må helt tilbake til 2010 for å finne flere omkomne enn i år.

- Vi ser en dobling i antall omkomne i Nordland fra i fjor, og det er langt fra den utviklingen vi ønsker. Dette viser at det fortsatt gjenstår en betydelig innsats før vi kan si oss fornøyd, sier Johansen. 

I august er det seks bilførere, to bilpassasjerer, en syklist og en MC-fører som har mistet livet, og av disse var seks menn og fire kvinner.

Fylkesvis fordeling av de omkomne for perioden januar-august er vist nedenfor.

Pr. august

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Nordland

12

5

4

6

7

6

Troms

1

3

3

4

3

0

Finnmark

1

0

0

6

2

3

Region nord

14

8

7

16

12

9

Artikkeltags