Uenighet rundt rekruttering av ny rådmann i Flakstad: - Når i prosessen tenker ordføreren at vi skal koble inn lovpålagt kompetanse?

Selv om de ikke var enige fikk formannskapet i Flakstad omsider vedtatt framgangsmåten for å rekruttere en ny rådmann.