Uenighet rundt lovligheten av møteopptak i Moskenes: – Vi kan ikke ha fri flyt av informasjon som kommer opp på et møte

Moskenes kommune vil vurdere å anmelde uavklarte opptak i kommunale møter.