(Fremover)

- Loven ga politiet aldri  mulighet til å faktisk etterforske saken.

Det melder Nrk Nordland fredag morgen.

Det var for to år siden at Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) anmeldte Den læstadianske forsamling i Tysfjord.

Den gang forklarte Lene Sivertsen i SMISO det slik:

– Loven sier at alle hr plikt til å melde fra om noe straffbart har skjedd, eller kan skje. Det er alvorlig og straffbart dersom menigheten ikke har varslet, sa hun til Nrk.

Nå melder altså statskanalen at det for politiet var «aldri aktuelt å forfølge saken.»

– Bestemmelsen som regulerer plikten til å avverge et straffbart forhold har en strafferamme på inntil ett år. Det betyr at sakene da har en foreldelsesfrist på to år. Vi så raskt at eventuelle straffbare forhold i denne konkrete saken ville være foreldet, sier politiadvokat Øyvind Rengård i Nordland politidistrikt til Nrk.

Les også

Odd Fagerjord om Tysfjord, læstadianere og overgrep