Gå til sidens hovedinnhold

Legger grunnlag for reguleringa

Artikkelen er over 4 år gammel

Når faggruppa for naturbaserte opplevelser i dag hadde møte med representanter fra Nordland Fylkeskommune på Leknes ble det oppsummert en felles forståelse for videre samarbeidsbehov.

Fylkesråd for næring i Nordland, Mona Fagerås, var tydelig imponert over engasjementet hun møtte i Lofoten.

- Kommunene i Lofoten er veldig på, og de har lyst til å få dette til. Det ser vi, og vi ønsker å ta tak i dette nå. Ikke bare som enkeltprosjekt, men som konkrete tiltak, sier Fagerås.

I samme innlegg roser hun Turlaget i Lofoten og Lofoten friluftsråd for å ha gått i bresjen for faggruppa.

- Det viktige er at sentrale myndigheter forstår problemstillingene, både fra politisk hold og organisasjonenes hold.

Besøksforvaltning

Noe av det som har blitt disktuert på dagens møte, er mulighetene for en besøksforvaltning.

- Det vil være helt nytt nasjonalt at en hel region får dette, sier Fagerås.

Karianne Steen legger til at miljødepartementet allerede har en "Merkevare besøksstrategi" - som i dag primært går på verneområder. Men at Lofoten i sin særposisjon kanskje også kan bli en region under den strategien.

- Det nye er å tenke eksempelvis at man også kan anvende dette på en region som Lofoten, sier Steen.

Friluftsforskrift

Ambisjonene er mange. Viljen og lysten til å få noe til mangler det ikke på blant de 16 fra kommune, næringsliv, fylke og organisasjoner som hadde møtt opp på Leknes. De siste to årene især beskrives som eksplosive i turismesammenheng, og flere av møtedeltakerne omtaler en nærmest uventet stor økning i turismen. Både hva gjelder utvidelse av sesong, og mengde turister.

- I møte med disse utfordringene, hva konkret ønsker dere å få til før neste sommer?

- Det er et spørsmål om kapital, og å definere hva man skal gjøre, sier Trygve Steen, som leder Masterplan for reiseliv.

- I år har vi kommet ut med Lofotvettreglene, og friluftsforskriften vil være klar til neste år. Men utover det er det vanskelig å komme med noen konkrete tiltak som skal være klare til neste år. Det er et spørsmål om midler.

- Utgangspunktet vårt er en forkjærlighet for Lofoten og regionen, og vi ønsker å ivareta den på best mulig måte, sier Steen.

Utarbeidingen av en friluftsforskrift det første formaliserende grepet. Håpet er å kunne samordne bestemmelser som gjelder på tvers av Lofotens seks kommuner, slik at både private og offentlige aktører har konkrete bestemmelser å forholde seg til i de utfordringer som press på natur- og friområder gir.

Planen er at friluftforskriftene skal være på plass allerede til nyttår.

 

Les også: Har du noen innspill til Lofotvettreglene?

Trenger fellesskap

Laila Kristiansen, varaordfører i Moskenes kommune, mener forskriften vil være viktig for å kommunisere utad at reguleringer og penger er det behov for.

- I Moskenes er vi allerede i gang, og vi gjør hva vi kan. Men vi trenger en form for finansiering, sier Kristiansen.

Om det er en turistskatt, eller om det er en statlig post, er litt det samme. Men kommunene i Lofoten kan ikke bli sittende alene med ansvaret for manglende infrastruktur.

- Lofoten brukes som en spydspiss i markedsføringen av Norge. I tillegg fås det god drahjelp fra sosiale medier. Vi trenger hjelp fra storsamfunnet for å klare med alt. Vi vil ikke absolutt at det skal være en skatt, men vi trenger hjelp, sier Kristiansen.

Les også: - En 80-tallsløsning

Les også: "Det gledelige er at den påståtte 80-tallsløsningen fungerer også her hos oss"

- Taket er nådd

Kurt Atle Hansen, nærings- og utviklingssjef i Flakstad kommune, etterlyser et større fokus på kvalitet framfor kvantum i turismesatsningen.

Hansen spør under oppsummeringen ganske konkret til resten av forsamlingen: Tør Lofoten gå bort fra en ren vekststrategi? Når vi  har nådd taket på infrastruktur for søppel, toalett, og parkering - bør vi endre fokus til vi har det på plass?

Trygve Steen svarer ganske kontakt at selve strømmen av turister, den vil man ikke kunne regulere. I tillegg argumenterer han med at en eventuell aktiv nedjustering av turismen vil få uante og uheldige konsekvenser på sikt.

- Det viktigste er å bruke den mengden vi har nå, til å jobbe gjennom slik at vi får på plass den infrastrukturen vi trenger, sier Trygve Steen.

- Skal vi stoppe alt? Dette er et fritt marked i bevegelse.

Steen argumenterer videre med at de turister han har snakket med i sommer, og dem han leste om i Morgenbladet, ikke lot til å merke presset det snakkes om lokalt.

Are Johansen i Norsk Landbruksrådgivning parerer med at det lokalbefolkningen sier bør veie tyngre.

- Det er nok en del ting lokalbefolkningen ser langt tidligere enn forbipasserende turister, sier Johansen.

Kristiansen fra Moskenes kommune sier det viktige for dem er å få til en forvaltning som gjør at også neste generasjon kan ha noe vakkert å oppleve i Lofoten.

Viktig dialog

Møtet oppsummerer med en glede over å ha kommet igang med en god dialog.

- Vårt utgangspunkt er i hovedsak en felles kjærlighet for regionen, og et felles ønske om å få dette til, sier Karianne Steen, leder for Lofoten friluftsråd.

- Den dialogen vi nå er i gang med, og at vi også blir hørt av fylkeskommunen, er et veldig godt utganspunkt.

Kommentarer til denne saken