Vinterstenger sanitæranleggene i utfartsområdene: Haukland stengt allerede

Sanitær- og avfallsanleggene som Vestvågøy eiendomsdrift har driftsansvaret for, er nå i ferd med å vinterstenge.