Mye folk på stiene i Vest-Lofoten

Lofoten friluftsråd har foretatt tellinger på et utvalg turmål i Lofoten i 2019. Tellingene viser høy bruk av stiene, med juli som absolutt mest populære turmåned.