Vi er enig med foreldrene i at dette kan bidra til å skape utenforskap, hvor noen barn kan bli stående utenfor på grunn av livssyn. Det er en sår situasjon som vi ikke ønsker at barn skal måtte oppleve. Det er også helt unødvendig når det samtidig finnes et felles tilbud for alle barna. I tillegg til de prinsipielle grunnene til at dette ikke er greit, har også Stortinget vedtatt at trosopplæring ikke skal gjennomføres i åpningstiden for skolefritidsordningen. Vi håper Kirken respekterer dette og flytter kirkeklubben til et annet tidspunkt enn SFO sin åpningstid. Om Kirken selv ikke vil gjøre det, mener vi at skolen må ta grep og avslutte utlån av lokaler til dette. Human Etisk forbund blir kontaktet av foresatte som av ulike grunner ikke ønsker stå fram med fult navn i små samfunn. Dette sier oss noe om hvordan kvaliteten på åpenheten i dialogen og hvordan offentligheten møter fastsatte krav om slike temaer i praksis er i enkelte lokalsamfunn, også i 2021. Da kan HEF påta seg en rolle som talerør på vegne av dem.»