Jørgensen tiltrer den nye jobben 1. november.

- Dette var en utfordring som jeg ikke kunne si nei til. Det er en bra gjeng som står bak denne etableringen, og det er motiverende å få være med på å bygge opp et nytt tilbud. Mandatet er å tilby faglært arbeidskraft til en næring som bare vil bli viktigere og viktigere nå når vi går imot det grønne skiftet, sier han.

Jørgensen har lang erfaring i skoleverket. Karrieren startet som grunnskolelærer i Flakstad i 2001, før han tre år senere gikk over til fylkeskommunen og jobb innen videregående utdanning.

Siden 2013 har han vært studieleder ved Vest-Lofoten videregående skole, og før det var han avdelingsleder for idrettsfag ved samme skole.

Havbruksakademiet Nord er en privateid videregående skole med godkjenning etter friskoleloven. Skolen skal tilby et 3-årig utdanningsløp med spesialisering innen akvakultur.

Elevene som fullfører alle tre år har mulighet for generell studiekompetanse for eventuelle videre studier på universitet eller høgskole.

Neste høst tas de første 15 elevene inn til vg1 naturbruk. Skoletilbudet bygges videre ut år for år, slik at alle tre klassetrinnene vil være representert fra høsten 2024.

Havbruksakademiet Nord eies av Nordly Holding, Campus BLÅ og Søren Fr. Voie.

- Vi er meget godt fornøyd med å ha fått en så erfaren og god skoleleder som Trond Jørgensen til rektor, uttaler Voie.