Gå til sidens hovedinnhold

Trond (47) har vært feltarbeider i 21 år. I Lofot-Tidende viser den talentfulle naturfotografen frem noen av sine blinkskudd. Se ukas bilde

06. januar 2021, kl. 06:00

Trond Johnsen fra Harstad har flyttet til Lofoten. – Jeg har egent­lig job­bet i Lofoten fra 2003. Jeg dri­ver på med felt­ar­beid. Det er forsk­ning for Norsk in­sti­tutt for na­tur­forsk­ning. Det be­tyr at jeg har vært man­ge plas­ser i Nord-Norge. Job­ben min er å kart­leg­ge dyr, ta blod­prø­ver og tel­le fug­ler og dyr. Jeg had­de plan­lagt å flyt­te hit per­ma­nent uan­sett, men det gjør ikke meg noe at det ble tid­li­ge­re enn ven­tet. Søn­nen min i Tromsø har blitt vok­sen, så det pas­set greit sånn sett også. Jeg har reist så mye at nå er det fint å være på én plass. Jeg har hatt 150–200 rei­se­døgn i 21 år som felt­ar­bei­der, forteller Johnsen.