Mannen var visitert, men klarte likevel å tenne på cellen

19 minutter etter at mannen var satt i glattcelle, gikk brannalarmen.