Stort byggefirma i gjeldsforhandlinger – skylder over 10 mill. til 95 kreditorer

Står bak en rekke prestisjeprosjekter i Tromsø.