For seks uker siden startet Magnus i ny sjefsjobb. I går forsvant den plutselig