I år er det nytt stortingsvalg, og det betyr at det kanskje blir nytt regjeringsbytte. For mange er dette en stressende tid, hvor mange ting står på spill. For noen vil kanskje regjeringsskifte bety små endringer som vil gjøre hverdagen vanskeligere, for noen blir hverdagen kanskje enklere, men for noen vil det kanskje være fatalt for deres liv og framtid. De rødgrønne vil gi mindre frihet til folket og ta større kontroll over folks privatliv. For meg er de tre største sakene som står på spill; en redusert og forsinket rusreform, fjerning av fritt behandlingsvalg, og avslag på fritt skolevalg.

La meg forklare litt hva disse enkeltsakene betyr.

Norge har lenge slitt med en ødelagt ruspolitikk, som kun trykker ned de svakeste i samfunnet. I 2020 hadde vi rekordhøye tall på antall overdoser med 320 dødstilfeller, som er nesten halvparten av dødstallet på den totale koronapandemien i Norge. Arbeiderpartiet ønsker å straffe-legge små brukerdoser på de ungdommene som allerede sliter mest, gi dem et rulleblad som mulig kan ødelegge framtiden deres, framfor å finne en løsning som kan hjelpe dem ut av et dårlig miljø. Høyre vil innføre en effektiv rusreform som fokuserer på rehabilitering og hjelp framfor straff.

Fritt behandlingsvalg betyr at pasienten selv kan velge hvor de ønsker å bli behandlet, enten det er offentlig eller privat. Staten tar regningen uansett. Dette gjør at helsekøene går ned, det effektiviserer helsesystemet, skaper arbeidsplasser og gir valgfrihet til folket. Det skal ikke være lommeboka di som bestemmer om du har råd til å velge selv, eller hvor fort du får hjelp. Med fritt behandlingsvalg er det ikke lenger bare de rike som får velge mellom privat og offentlig helsehjelp.

Fritt skolevalg er retten til å velge videregående skole selv. Det betyr i praksis at man kan velge hvilken som helst videregående skole på tvers av fylkesgrenser. For mange er valget om hvilken skole du skal gå, det første aktive valget du tar for egen framtid. For elever som mistrives i sine nærområder er dette en stor mulighet til å komme seg vekk og få nye venner. Jeg synes det er rart at noen voksne menn i grå dress skal sitte på Stortinget og ta valg på vegne av elevene uten å spørre de hva de selv vil.

For meg er dette bare noen få av mange ting som står på spill ved dette valget. Jeg håper at folk bruker sin stemmerett, spesielt oss unge. Det er vår framtid som står på spill!

Les også

Dina (19) framsnakker folk på Unstad og i Henningsvær - og mener at politikerne bør fokusere mer på hvordan man får unge mennesker til å flytte til Lofoten