Sko­le­ele­ver ber­get ut av vin­du et­ter ut­for­kjø­ring