Lensmannen: – Fører er ansvarlig for at kjøretøyet er skodd etter forholdene, for å si det på godt lofotsk

Fristen for å legge om til vinterdekk er 16. oktober. Det betyr ikke at det er tillatt å kjøre med sommerdekk hvis det er glatt i september.