Narvik-firma fikk tilbud om gang- og sykkelveiprosjekt i Flakstad

Flakstad kommune har kjørt anbudsprosess for detaljprosjektering av gang- og sykkelvei mellom Jusnes og Ramberg.