Sjåfører i feil kjørebane: – De vet jo hvor de skal kjøre når de kommer til Norge. Men det er rart med det

Trafikkfarlige fotostopp, biler i lofotfrelst sneglefart og kjøring i feil kjørebane; Bilkjøring i sommer-Lofoten har sine utfordringer.