Politiet aktive på veiene i sommer – stanser biler som holder for lave hastigheter

Politiet jobber aktivt med adferdskontroll for å forebygge trafikkfarlige situasjoner i Lofoten. Det kan synes som om utfordringene er størst lengst vest i Lofoten, der veistandarden ikke er like god.