- Takker for tålmodigheten

Hans Eirik Busch.

Hans Eirik Busch. Foto:

Av

Driftsansvarlig for kommunale veier, Hans-Eirik Busch, synes innbyggerne fortjener en takk for utvist tålmodighet når det gjelder driftsforstryrrelser på veiene denne sommeren og høsten.

DEL

Meninger


Vi vil med dette takke alle innbyggerne på vestvågøy for tålmodighet man har utvist i forbindelse med alle prosjekter som har pågått i senere tid. Det er store forbedringer så vel som endringer som har funnet sted. Mye av dette har ført til ulemper for våre innbyggere undertiden arbeidet har pågått. Dette vil vi beklage samtidig som vi vil minne om at dette har vært nødvendig for å få gjennomført viktige forbedringer av infrastruktur. Enda mye gjenstår. Særlig gjelder dette Storgata-prosjektet. Her oppfordrer vi alle om å være overbærende, og utvise tålmodighet. Med dette vil man kunne være med å bidra til raskere framdrift i prosjektet.

Vestvågøy kommune har mange kilometer vei. Det er lett å finne noe å være misfornøyd med selv om man skulle ønske at så mange som mulig var fornøyde. Det har blitt brukt alle tilgjengelige midler på reasfaltering. Nysafaltering er blitt gjort på 6 nye veier gjennom spleiselagsordningen. Det er også gjort reparasjoner av områder med mangler. Det pågår kontinuerlig arbeide med å vedlikeholde veistrukturen.

Det har inneværende år blitt brukt mer midler på asfaltering enn noen gang tidligere i kommunen. Stort sett har alle vært fornøyd med forbedringer, men noen har hatt større ulemper. Enkelte steder har kanten etter nylagt asfalt gitt problemer for oppsittere. Det er etter loven enhver borgers ansvar å tilpasse seg offentlige vei. Kommunen har dessverre ikke anledning til å koste tilpasninger til alle private innkjørsler. Dette da det ville generere store merkostnader. Det kan heller ikke gjøres unntak her uten å komme i konflikt med likebehandlingsprinsippet. Imidlertid vil vi ta mål av oss til å bli bedre å varsle på forhånd. Dette ved å informere bedre om problemer forbundet med eventuelle endringer av veiens struktur. Slik vil vi i framtiden kunne avverge mange misforståelser og frustrasjon.

Nyasfaltering og reasfaltering i år har vært et stort løft for kommunen. Infrastruktur har også vært gjennom store fornyingsprosesser, og arbeidet vil pågå i flere år fremover. Fylkeskommunen har også velsignet oss med en helt nytt skolebygg. Dette blir et massivt ansiktsløft for Vestvågøy og Leknes sentrum. Nylig har vi også fått et kulturbygg som vi kan være stolte av. Dette er forbedringer som øker trivsel og bedrer vilkår for alle innbyggere i kommunen.

Vi ser lyst på framtiden og håper denne utviklingen kan fortsette i årene framover slik at vi kan være fornøyde og stolte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags