Trafikklyset skulle stå oppe en måned. Samme dag forsvant det