Asbjørn Sjølie: - Det er den første og den siste snøen som er farlig

Nå kommer minusgradene.