Vegvesenet roser kirkevergens initiativ – vurderer å ta det opp i en nasjonal sammenheng

Jørn Simonsen ved Statens vegvesen stiller seg positiv til kirkeverge Doina Kvalvik sitt forslag til kjøreregler for turister.

Artikkeltags