Slik kjører du dine skolebarn til Leknes skole

Foto:

Det er lagd en midlertidig veiløsning for av- og påstigning av biler for elever og andre ved Leknes skole. Kommunen ønsker at kjørereglene blir kjent for alle.

DEL

Driftsansvarlig for veier, Hans Eirik Busch i Vestvågøy kommune har registrert at det fortsatt er litt uklarhet rundt bruken av den midlertidige «drop-sonen» ved barneskolen på Leknes.

Han har derfor laget en oppskrift, og påpeker samtidig i kommunens nyhetsbrev at det ved glatt føre kan være farlig å gjøre avstigning på venstre side.

Sonen ser ut til å fungere etter hensikten, men det poengteres at hurtig avstigning kan gjøre sonen enda mer effektiv.

Oppskriften

  • Hold rekken og passer ikke en annen bil inne i drop-sonen.
  • Dersom det er fritt for biler, kjør helt fram til sonens utkjøring og stopp der.
  • Avstigning er beregnet til å foregå fra høyre side, fra midten og til sonens ende.
  • Sett aldri bilen i bevegelse dersom det befinner seg noen på venstre side av bilen. (Dette vil i verste fall, ved glatt føre, kunne føre til at noen kommer i klem mellom kjøretøy og stengsel.)
  • Gjør avleveringstid så kort som mulig slik at man unngår unødig venting. Vær tålmodig og overbærende overfor andre brukere.
  • Dersom man ønsker å følge elevene inn på skoleområdet må man benytte parkeringsplassen.

Artikkeltags