Tor­bjørn (59) har hatt en røys­katt bo­en­de hos seg i ett år og ut­satt ve­ran­da-byg­ging for å ta vare på en rype. Snart kan du se film­fo­to­gra­fens ar­beid i beste sen­de­tid

Film­fo­to­gra­fen Tor­bjørn Martinsen på Von­heim i Borge er ak­tu­ell med fil­men «Na­tu­rens je­ge­re», som er laget for «Ut i na­tu­ren» på NRK.