Lofotposten hadde på tirsdag en leder under overskrifta «Tombola og trafikk». Lederen omhandler i dette tilfelle hovedsaklig gatelys på strekningen Svolvær - Leknes. Det presiseres at vi nå begynner å få en forsmak på hvordan det vil bli når lys-lagene «må kaste inn håndkledet. -Det blir skikkelig mørkt. Og med det blir det enda farligere å være myk trafikant.»

Å kalle det tombola synes jeg blir litt misvisende fordi når det spilles tombola så kan man en sjelden gang være så heldig å trekke det store vinnerloddet. Jeg ville heller kalle det Russisk Rulett hvor de som tør å spille det spillet, kan risikere å miste livet. For det er just det de myke trafikantene risikerer ved å bevege seg på mørklagte veier, spesielt i disse tider.

Vestvågøy kommune arbeider jevnt og trutt for å mørklegge de veiene som til i dag har vært opplyste. I 2019 kom kommunen med sparetiltak der tilskuddet for strøm til gatelysene skulle fjernes. For å forsvare en slik sparing brukte de argumentet om at det ikke var så trygt med opplyste veier. Statistikken viste jo at det var flere ulykker på opplyste veier kontra mørklagte? Ja statistikk kan jo brukes til så mangt. Man kan jo få en fjert til å bli en storm hvis en ser det fra flatlusas synspunkt. En annen statistikk sier at det er flere ulykker i Vestvågøy enn i Flakstad. En skal ikke være store karen for å skjønne sammenhengen, det gir seg selv at de fleste ulykkene skjer der trafikken er størst.

Lys langs de kommunale veiene skulle overtas av kommunen, men etter en storstilt kontroll på lys-lagenes eiendom ble det ingen ting av denne overtagelsen. Kostnadene for å få anleggene opp i en tilfredsstillende standard ble vel for høye, så det kunne bare lys-lagene drages med. Etter store protester fra befolkningen ute i bygdene ble det da foreslått å fortsatt gi tilskudd til strøm.

Her om dagen så kom det fra Vestvågøy kommune, et info-skriv med «Vilkår for tilskudd til drift av private gatelys i Vestvågøy kommune» og en erklæring som skal underskrives av lys-lagene om at disse vilkårene blir etterlevd.

En av paragrafene som må etterleves er at det må dokumenteres at det er søkt Statens Vegvesen om tilskudd lang vegvesenets veier. Nå var Vestvågøy kommune selv i dialog med vegvesenet angående dette. Resultatet var blankt avslag fra veiens eier. Likevel pålegges lys-lagene denne ekstraoppgaven.

En annen paragraf fratar lys-slagene muligheten i å utføre dugnadsarbeid som alle de 2000 lyspunktene i kommunen har vært basert på fra tidlig 1970-tall til dags dato. Alt arbeid skal utføres av registrert el-virksomhet. De fleste vet jo at el-virksomhetene ikke driver med dugnad, så dette blir økonomisk uoverkommelig for lys-lagene. Og selv om lyslagene ikke kan utføre dugnadsarbeid lengre, henviser Vestvågøy kommune til at arbeidet skal utføres etter; Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, relevante bestemmelser i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Kommunens gravereglement samt bestemmelser om arbeid på og ved veg.

En tredje paragraf, «§12 Alle gatelys må være merket med lys-lagets navn og et unikt nummer.» Denne gjør oppgaven helt umulig fordi mange av gatelysene henger i Lofotkraft sine stolper og lys-lagene kan ikke merke deres eiendom med lys-lagets navn.

Hvis ikke disse paragrafene blir etterlevd så får ikke lys-lagene et øre i tilskudd. Så dette blir Davids kamp mot Goliat. Dette er vedtak gjort i kommunestyret i sak 40/21. I stedet for å gjøre det enklere for lys-lagene, prøver Vestvågøy kommune alle muligheter med kjepper i hjulene for tiltakslysten og trivselen ute på bygdene. Jeg har vært med i disse lys-lagene i alle år, men har aldri opplevd slik motarbeid fra den kommunen som i sin tid pushet på for å få til disse lys-lagene og disse lysene langs veiene. Alt grunnet rot, underskudd og millionoverskridelser andre steder, skal ikke nevne hvor. I tillegg kan man jo lure på om det fra en eller annen har gått prestisje i saken.

Så kjære Vestvågøyværinger. De styrende organer i kommunen dere bor i har ikke gitt seg ennå.

For det meste er jeg enig med Lofotpostens leder i; «Det blir skikkelig mørkt», etter hvert.

Men da blir det å sammenligne med Russisk Rulett, om dere som myke trafikanter våger dere ut på veiene i Vestvågøy i årene som kommer.