Tilsvar til Raymond Abelsen: – Flakstad IL går for flerbrukshall

Trond Kroken (Sp), ordfører i Flakstad.

Trond Kroken (Sp), ordfører i Flakstad. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Først vil jeg takke deg, Raymond Abelsen, for innsatsen du har lagt ned i frivillig arbeid for FIL. Det er synd at du nå velger å trekke deg fra idrettslaget, men det er muligheter og behov for slike som deg med engasjement og innsatsvilje i frivillig arbeid på mange andre områder i kultur- og idrettsmiljøet i Flakstad.

Det er spesielt synd at du velger å trekke deg fra styret i FIL med den begrunnelsen du gir uttrykk for i ditt brev til styret/leserinnlegg. Begrunnelsen oppfatter jeg at delvis må være basert på en misforståelse. Du påstår at jeg som ordfører skal ha sagt at kulturskolerektor «Ann Kristin Windstad, og øvrig kulturliv, i etterkant av forannevnte leserinnlegg, har endret standpunkt og nå er positiv til idrettshallen som idrettslaget planlegger». Dette mener jeg er en feilsitering av det som ble sagt i møtet, og derfor tror at jeg det må være en tolkning som du har lagt inn.

Etter at Ann Kristin Windstad gikk ut på Facebook og beskyldte meg for å lyve, og du nå skriver dette innlegget, har jeg snakket med alle andre over 15 år, stemmeberettigede, innbudte gjester og tilhørere som var til stede i lokalet under årsmøtet. Alle 23 personer sier at jeg ikke har sagt at Ann Kristin Windstad eller kulturlivet har skiftet mening. Det jeg gjorde var å vise til leserinnlegget som åtte framtredende kulturpersoner fra ulike kor, korps og band i fellesskap har signert på. Dette stod på trykk noen dager etter det leserinnlegget som du refererte til fra Ann Kristin Windstad personlig.

Jeg sa i møtet at de blant annet skrev at kulturlivet ikke ville uttale seg om størrelsen på hall, men at det var viktig at støtterommene, som sosialrom, musikkrom og lignende, var egnet til sang og musikk.

De som hadde skrevet under var:

  • Mirian Berre, Flakstad strykeorkester
  • Gro Anita Nilsen, Flakstad strykeorkester
  • Tor Vegard Mørkved, Ramberg blanda kor
  • Per H. Kirkesæther, Lofotodden Musikkorps
  • Tine Surel Lange, Flakstad strykeorkester
  • Beryl Jusnes Engum, Ramberg blanda kor
  • Henrik Klaveness, A Cellerful of Noise
  • Ann Kristin Windstad, Flakstad Kulturskole

Jeg synes for øvrig det er uvanlig at et styremedlem i et idrettslag jobber mot idrettslige mål. Idrettsmiljøet i hele Norge, alt fra kulturdepartement, Norges idrettsforbund, idrettskretsene og klubber rundt i landet, jobber alle for å få egnede fasiliteter for idrett og mosjon. Idrettshaller er her et sentralt mål. I Nordland er det bare Flakstad og Moskenes, sammen med en annen kommune, som ikke har idrettshall.

Det er også merkelig at du mener at kulturlivet er største bruker av en idrettshall. Jeg er imidlertid av den oppfatning at en tenkt flerbrukshall bør tilrettelegges for både idrett og annet kulturliv.

Konsekvensene av å spre feil informasjon kan være svært skadelig. Jeg vil derfor oppfordre alle til å være bevisst på de påstander man kommer med. Det være seg om en velger å legge det på Facebook eller andre typer medier. Negativitet skaper ofte polarisering. Det tjener ingen.

Flakstad IL, ved styreleder Ingar Halland, var allerede i vår ute i avisene med invitasjon til øvrig kulturliv og andre om samarbeid om hallprosjektet.

Når Flakstad IL og Reine IL nå skal arbeide videre med å se på muligheter for å få reist en idrettshall, håper og tror jeg at vi får et godt, kreativt og inspirerende samarbeid mellom alle som kan bruke en ny storstue på Ramberg.

Idrett, musikk, sang, dans, bibliotek og annen kultur - unge og gamle - alle bør med. Så får vi se hva vi får til - ilag.

Stå på - vi forsøker.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken