Tillitsvalgt om nedbemanningen: – Tenker på slitasjen og utryggheten hos de pårørende

Linda Taule Henningsen og kollegaene ved Lekneshagen bofellesskap er bekymret for demente pasienter og deres pårørende, hvis rådmannens forslag om å kutte seks årsverk blir virkelighet. Det vil tilsvare en reduksjon på ni sykehjemsplasser.