Tilbakeblikk: Nord-Borge pensjonistforenings 25-årsjubileum i 1990