Etter at det fredag morgen ble redusert kapasitet på sambandet Bognes-Lødingen på grunn av smitte blant besetningen, er det nå besluttet at vanlig rute med normal kapasitet gjenopptas fra og med søndag.