Til strid mot muggsopp i skolebygningen: - Muggsoppen stammer fra den fuktige krypkjelleren

Rådmannen i Flakstad legger fram planen til bekjempelse av sopp ved Napp skole.