Jeg vil takke Elmea for svar på mitt leserinnlegg og også for ytterligere offentlig kommunikasjon. Det er mulig at der Elmea innrømmer på at prosessen ble startet feil kan jeg selv innrømme at "feil håndtert" er et mer passende ord enn "useriøs." Jeg er fortsatt bekymret, men jeg er glad for at Elmea har ønsker om å kjøre prosess og gi oss god informasjon. Dette får selvfølgelig Elmea få tid til. Det er forståelig at dette tar tid selv om jeg hadde foretrukket at iallfall alle lyslagene ble informert skriftlig samtidig, og så kunne man heller følge opp ulike lyslag og områder til ulike tider. Det er også et håp fra min side at denne prosessen prioriteres med ressurser slik at oppfølgingen blir reell.

Dog vil jeg nok en gang ytre min bekymring for at veiene i Lofoten skal bli liggende brakk for lys. Jeg bestrider ikke at det er lyslag som har utfordringer med både sikkerhet og drift. Jeg bestrider heller ikke det oppdraget Elmea har i regionen. Likevel ble forskriften det henvises til innført for 24 år siden, og derfor er det noe forvirrende for lyslagene at Elmea plutselig nå kommuniserer ut at “en stor del av gatelysene i Lofoten er i til dels svært dårlig forfatning.” Jeg mener det er viktig å legge opp en realistisk prosess for lyslagene, og det kan umulig være slik lysanleggene fra et år til et annet går fra å være forsikriftsmessig til “svært dårlig forfatning.” Jeg skjønner at det er en ny veiledning som er sendt ut fra NVE ligger til grunn for oppfølgingen, men forskriften som ligger til grunn regner jeg med er den samme. Dersom Elmea hjelper oss med tid og oppfølging er jeg sikker på at også lyslagene, sammen med kommunen, vil være konstruktive og finne løsninger. Nå leser vi imidlertid at det første lyslaget har stengt sine lys, og derfor er jeg glad for at Elmea inngår i en dialog med de første 17 lyslagene allerede denne uken.


I tillegg vil jeg påpeke noe jeg mener er feil i kommunikasjonen til Elmea. Lokale lyslag er ikke et lofotfenomen. Sannsynligvis er det et fenomen i kommuner som tradisjonelt har hatt dårlig råd, og uheldigvis går et samlet Lofoten inn i den kategorien også. Her har lokale lag holdt på den gamle, historiske organiseringa for å sikre lys til folket. Dersom man ringer rundt til kommuner rundt om i Nord-Norge vil vi kunne finne at det fortsatt finnes mange lyslag rundt i hele Nord-Norge. Ofte på de stedene hvor kommunen ellers ikke prioriterer ressurser til lysene. Muligens er det da et lofotfenomen at lyslagene er registrert i Brønnøysundregisteret, men at grendelag, bygdelag og lyslag drifter veilys er en ganske vanlig organisering, iallfall i Nord-Norge. Kommunene i Lofoten har imidlertid enormt mange lyslag, det kan vi saktens være enig om. At Vestvågøy, med sin spredte befolkning, har antageligvis har flere lyslag enn de fleste kommuner er nok også rett. Men lyslag finnes i de fleste kommuner i Nord-Norge, og det er min påstand at det er en forholdsvis vanlig organisering av langs kommunale, fylkeskommunale og statlige veier.

For de forholdsvis vanlige lyslagene er det iallfall positivt at Elmea bidrar til prosess. Det er iallfall det jeg tolker av svaret til Elmea at de ønsker, og bidrar til. Det takker jeg for. Så vil vi 40 sjelene her langs lysnettet på Limstrand vente i "spenning" for å bruke et ord fra den elektriske verden.

Les også

Useriøst av Elmea

Les også

Svar på leserinnlegget til Ørjan Arntzen: – Vårt mål og vårt ansvar er å påse at elektriske anlegg i Lofoten er i forskriftsmessig stand