9000 Telenor-stolper fjernet på et halvt år

Myndighetene følger opp arbeidet med sanering av det gamle kobbernettet for telefoni.